Valdes sēdes

2011.gada maijs

« Atpakaļ

 

 
 
Sapulces rīkotāji: Būvmateriālu ražotāju asociācijas Valde
Sapulces vieta: SIA „Tenax”, Spodrības iela 1, Dobele, LV-3701
Sapulces laiks: 2011.gada 26.maijs, sākums plkst. 14.00.
 
Dienas kārtība:
1. SIA „Tenax” prezentācija.
2. J.Kļaviņš - Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva
    Nr.305/2011(Būvizstrādājumu tirdzniecības saskaņotie nosacījumi) 
3. Iepazīšanas ar uzņēmuma „Tenax” ražošanas procesu.
4. Dažādi:
- par līdzdalību LBA sporta spēlēs,
- par Igaunijas būvmateriālu ražotāju asociācijas apmeklējumu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sapulces plānotais nobeigums līdz pl.16.00

« Atpakaļ

Būvmateriālu ražotāju asociācija:
Kr.Barona iela 99, Rīga, LV-1012.
jakobsonsleonids@inbox.lv.

Vārdadienas šodien svin:
Zaiga
Asne
Asna