Valdes sēdes

2017. gada septembris

« Atpakaļ

Sapulces rīkotāji: Būvmateriālu ražotāju asociācijas Valdes kopsapulce
Sapulces vieta: SIA”CMB” Ventspils iela 48, Rīga, LV-1002
Sapulces laiks: 2017.gada 28.septembrī, sākums plkst. 13.00.

Dienas kārtība:
I Iepazīšanās ar inženieru kompetenču centra “CMB” darbību.
II
1. Artis Dzirkalis (SIA “CMB” valdes priekšsēdētājs, vadošais būvinženieris) – Ieskats SIA “CMB” darbības virzieniem un sasniegtajiem rezultātiem.
2. Sertifikācijas sistēmas ilgtspējīgas būvniecības novērtēšanai, BREEAM Latvijā. Maija Križmane - Latvijas Ilgtspējīgās būvniecības padome.
3. Pasīvās ēkās standarts un pamatprincipi. Kārlis Grīnbergs - Passive House Latvija
4. Daina Paula (Latvijas Banka) - Enerģijas nozares attīstības iespējas makroekonomiskā skatījumā.
5. Jauno speciālistu sagatavošanas problēmas ražošanas uzņēmumiem.
6. Dažādi.
6.1 Par izmaiņām MK noteikumos Nr.156 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība".
6.2 Par Būvniecības nozares ētikas kodeksu un Ētikas komisiju.
6.3 Par grozījumiem likumā “Par zemes dzīlēm”.
6.4 Par sadarbības līguma nosacījumiem ar VID.
6.5 Par Būvindustrijas skatēm 2018.gadā.
6.6 Par bērnu un pieaugušo vispārattīstošās nodarbības iespējām.

 

 

 

Sēdes plānotais noslēgums pl.16.00

« Atpakaļ

Būvmateriālu ražotāju asociācija:
Kr.Barona iela 99, Rīga, LV-1012.
jakobsonsleonids@inbox.lv.

Vārdadienas šodien svin:
Zaiga
Asne
Asna