Valdes sēdes

2010.gada oktobris

« Atpakaļ

Apvienotā Būvmateriālu ražošanas asociācijas (BRA)
Valdes un Vecbiedru sapulces protokols.


Rīga 15.10.2010.


Piedalās:

J.Kraulis – SIA „KNAUF” valdes loceklis;
M.Cimmermanis – SIA „AEROC” valdes loceklis;
O.Ļamovs – SIA „Evopipes” izpilddirektors;
M.Neverovskis – SIA „TENAX” - valdes priekšsēdētājs;
J.Grīnvalds – SIA „SAKRET” Valdes loceklis;
J.Kļaviņš – BRA Valdes loceklis;
M.Gruzniņš - SIA „CEMEX” Valdes loceklis;
A.Brutāns - A/S „Valmieras stikla šķiedra” Valdes priekšsēdētājs;
L.Jākobsons – BRA izpilddirektors.

Uzaicināti: I.Oša – EM Būvniecības un mājokļu departamenta direktore
J.Seilis – SIA „Saulkalne S” Valdes loceklis,

Dienas kārtībā:
1. Jaunu biedru uzņemšana BRA.
2. EM Būvniecības un mājokļu departamenta direktore Ilze Oša – Par
departamenta darbības plāniem.
3. Informācija par tikšanos ar Ģ.V.Kristovski (apvienība”Vienotība”),
A.Šleseru (apvienība „Par Labu Latviju”) un NVS arhitektu savienības
asociācijas prezidentu un Tadžikistānas Arhitektu savienības
priekšsēdētāju Bahromu Jusupovu.
4. J.Kļaviņš – darbs grupā “Ilgspējīga būvniecība”.
5. Par būvniecības likumdošanas aktu izstrādi (Būvniecības likums, Vispārīgie
būvnoteikumi un Noteikumi par būvinspektoriem).
6. Par asociācijas informatīvā materiāla izdošanu un jaunu biedru uzņemšanu
asociācijā.
7. Dažādi.

Sapulci vadīja: L.Jākobsons
Protokolēja: L.Jākobsons

1. Juris Seilis - iesniedz lūgumu uzņemt SIA „Saulkalne S” Būvmateriālu ražotāju asociācijā un atbild uz Vecbiedru jautājumiem.
Jānis Kļaviņš - iesniedz lūgumu uzņemt SIA „Lode” Būvmateriālu ražotāju asociācijā un atbild uz Vecbiedru jautājumiem.
Vecbiedri nolemj (vienbalsīgs balsojums): Uzņemt par asociācijas biedriem SIA “Saulkalne S” un A/S ”Lode”

2. I.Oša informē Valdi par Būvniecības darba plāniem un atbild uz Valdes
locekļu jautājumiem par Būvinspektoru uzdevumiem pašvaldībās
Būvniecības likuma un Vispārīgo būvnoteikumu izstrādes un
apstiprināšanas gaitu, par BRA iniciatīvu ETAG 004 piemērošanu Valsts
un pašvaldību pasūtījumu gadījumos.
Valde nolemj: Pieņemt zināšanai departamenta darba plānus un sniegt atbalstu ETAG 004, kā obligātas prasības iekļaušanu Valsts un pašvaldību pasūtījumos.

3. L.Jākobsons, M.Gruzniņš un J.Grinvalds informē sapulci par tikšanās
rezultātiem ar politiskajām partijām un Tadžikistānas Arhitektu
savienības pārstāvjiem.
Valde nolemj: Pieņemt zināšanai tikšanās rezultātus.

4. J.Kļaviņs – prezentē materiālu ēku kvalitātes kontroles sistēmas BREEAM būvmateriālu sadaļas izstrādāšanas gaitu.
Valde informāciju pieņem zināšanai.

5. L.Jākobsons informē par Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu un Ministru kabineta noteikumu “Par Būvinspektoriem” izstrādes un pieņemšanas gaitu.
Valde informāciju pieņem zināšanai.

6. L.Jākobsons informē, ka dažādu tikšanās laikā ar citu organizāciju un ārvalstu pārstāvjiem asociācijai nav savu informatīvo materiālu, kurus pasniegt.
Valde nolemj: Neizstrādāt speciāli BRA informatīvos bukletus, bet izpilddirektoram savākt informatīvos materiālus no asociācijas uzņēmumiem.

7. A.Brutāns informē par A/S „Latvenergo” izteikto vēlmi ievērojami paaugstināt elektroenerģijas tarifus.
Valde nolemj: L.Jākobsonam apkopot informāciju un pēc saņemtās informācijas apkopošanas organizēt tikšanos ar A/S „Latvenergo”vadību.

 

L.Jākobsons

 

« Atpakaļ

Būvmateriālu ražotāju asociācija:
Kr.Barona iela 99, Rīga, LV-1012.
jakobsonsleonids@inbox.lv.

Vārdadienas šodien svin:
Zaiga
Asne
Asna