Valdes sēdes

2011.gada jūlijs

« Atpakaļ

Sapulces rīkotāji: Būvmateriālu ražotāju asociācijas Valde
Sapulces vieta: SIA „Cemex”, Rūpniecības iela 10, Brocēni, LV-3851
Sapulces laiks: 2011.gada 01.jūlijā, sākums plkst. 13.00.

Dienas kārtība:


1. Valsts izglītības attīstības aģentūras projekts nozaru profesionālās izglītības
sistēmas izveide un tās ietvaros nozaru ekspertu padomes izveide, profesiju
standartu izstrāde, profesionālās izglītības programmu un kvalifikācijas
eksāmenu satura izstrāde.
2. Dažādi:
- par sadarbības līgumu ar Rīgas Tehnisko universitāti,
- par standarta „Autoceļu specifikācijas 2010” pārstrādi,
- par situāciju ar „Atjaunojamās enerģijas likuma” virzību Saeimā,
- par VARAM izstrādātajiem MK Noteikumiem Nr. 280, Nr.448 un Nr. 779
zemes dzīļu izmantošanas licencēm un atļaujām, valsts nozīmes derīgo
izrakteņu atradnēm un to izmantošanu, derīgo izrakteņu izmantošanas
kārtība,
- par iestāšanos Latvijas Darba devēju asociācijā (LDDA),
- priekšlikumi sadarbībai ar Valsts prezidentu A.Bērziņa k-gu,
- par sadarbību ar Zviedrijas uzņēmumu inovatīvo būvmateriālu pielietošanas apzināšanā Baltijas valstīs,
- par Latvijas ražotāju konkurētspēju vietējā tirgū,
- par EM izstrādāto darba spēka pieprasījumam prognozi.

KAFIJAS pauze ar uzkodām.

3. SIA „Cemex” prezentācija.
4. Iepazīšanas ar uzņēmuma „Cemex” ražošanas procesu.

 

 

Sapulces plānotais nobeigums līdz pl.15.00
 

« Atpakaļ

Būvmateriālu ražotāju asociācija:
Kr.Barona iela 99, Rīga, LV-1012.
leonids.jakobsons@bra.lv.

Vārdadienas šodien svin:
Jautrīte
Kamila
Digna