Valdes sēdes

2013.gada janvāris

« Atpakaļ

Sapulces rīkotāji: Būvmateriālu ražotāju asociācijas Valde
Sapulces vieta: Panorama Plaza, Lielirbes iela 17b, Rīga, LV1046
Sapulces laiks: 2013.gada 25.janvāris, sākums plkst. 14.00.

 
 
Dienas kārtība:
 
1. Par iespēju bez maksas izmantot Baltijas jūras reģiona lielākos pētniecības
    infrastruktūras centrus Vācijā un Zviedrijā, projekta Science Link ietvaros –
    Mikus Jēkabsons (Valsts reģionālās attīstības aģentūra).
2. Apspriede par Būvizstrādājumu veiktspējas deklarācijas elektronisko apriti  
    Eiropas Komisijas sēdē Briselē 2013.gada 9.janvārī - J.Grīnvalds.
3. BRA pasūtītā pētījuma Eiropas valstu elektroenerģijas tarifikācijas sistēma,
    piemēroto atlaižu tiesiskais regulējums, OIK atlaižu modeļa projekts.
4. Eiro, kā vienotā maksājuma ieviešanas ietekme uz asociācijas uzņēmumu
    darbību un tautsaimniecību kopumā.
5.Dažādi.
- par Ekonomikas ministrijas priekšlikumiem pētniecības un attīstības ieguldījumu
 veicināšanai;
- par konferenci BT-1 organizētās izstādes „Māja 1 2013” ietvaros;
- par darbu pie LBN 002 prasību pārskatīšanas.
 
 
 
 
 
 
 
 
Sapulces plānotais nobeigums līdz pl.16.00

« Atpakaļ

Būvmateriālu ražotāju asociācija:
Kr.Barona iela 99, Rīga, LV-1012.
leonids.jakobsons@bra.lv.

Vārdadienas šodien svin:
Jautrīte
Kamila
Digna