Valdes sēdes

2013. gada novembris

« Atpakaļ

Sapulces rīkotāji: Būvmateriālu ražotāju asociācijas Valde
Sapulces vieta: Latvijas Būvinženieru savienība, Kr.Barona iela 99, Rīga
Sapulces laiks: 2013.gada 28.novembrī, sākums plkst. 14.00.


Dienas kārtība:
1. Jurijs Spiridonovs (Ekonomikas ministrijas Valsts sekretāra vietnieks) - Elektroenerģijas OIK pieauguma ierobežošanas pasākumu plāna realizācijas gaita,
jaunā Būvniecības likuma deleģēto MK Noteikumu izstrāde.
2. J.Lancers – Latvijas 100.gadadienai veltītā grāmata – „100 gadi Latvijas būvniecībai”.
3. Latvijas un Igaunijas Būvmateriālu ražotāju asociāciju kopsapulce Tallinā un uzņēmuma „Krimelte” apmeklējums.
4. Būvniecības likumdošanas aktu struktūra.
5. Dažādi:
- par oktobra mēneša semināriem, konferencēm un forumiem saistītiem ar
būvmateriālu ražošanas nozari;
- Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzība;
- konkurss „Būvindustrijas gada balva” un „Mūža ieguldījums būvindustrijā”;
- par BRA gada noslēguma Kopsapulci;

 

 

 


Sapulces plānotais nobeigums līdz pl.16.00

« Atpakaļ

Būvmateriālu ražotāju asociācija:
Kr.Barona iela 99, Rīga, LV-1012.
leonids.jakobsons@bra.lv.

Vārdadienas šodien svin:
Jautrīte
Kamila
Digna