Valdes sēdes

2016. gada maijs

« Atpakaļ

Sapulces rīkotāji: Būvmateriālu ražotāju asociācijas Valdes kopsapulce
Sapulces vieta: Latvijas Būvinženieru savienības telpas, Kr.Barona iela 99, Rīga
Sapulces laiks: 2016.gada 20.maijā, sākums plkst. 14.00.

Dienas kārtība:

1. Ģirts Puķe (Satiksmes ministrijas Autoceļu nodaļas vadītājs) - Par kravu pārvadājumiem ar pārsniegtu noteikto transportlīdzekļa pieļaujamo faktisko masu.

2. BRA uzņēmumu 2015.gada ražošanas kopējie rezultāti.

3. Sadales tīkla jaunie elektroenerģijas tīkla tarifi.

4. Grozījumu apstiprināšanas gaita Elektroenerģijas tirgus likumā Saeimas Tautsaimniecības komisijā.

5. Latvijas valdības un būvniecības nozares sadarbības memorands.

6. Atzinums par RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes, Materiālu un konstrukciju institūta, Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedras plānotā pētījuma nozīmību.

7. Grozījumu projekts MK noteikumos 221  "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā" un  "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību"

8. Par gāzes tirgus liberalizāciju.

9. Dažādi.

Sapulces plānotais nobeigums līdz pl.16.00

« Atpakaļ

Būvmateriālu ražotāju asociācija:
Kr.Barona iela 99, Rīga, LV-1012.
leonids.jakobsons@bra.lv.

Vārdadienas šodien svin:
Jautrīte
Kamila
Digna