Valdes sēdes

2018. gada decembris

« Atpakaļ

Sapulces rīkotāji: Būvmateriālu ražotāju asociācija.
Sapulces vieta: TEC-2 (Granīta iela 31, Acone, Salaspils novads).
Sapulces laiks: 2018.gada 13.decembris, sākums plkst. 14.00.


Dienas kārtība:
1. Iepazīšanās ar VAS “Latvenergo” TEC-2 darbu.
2. Ā.Žīgurs (VAS “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs) - Informācija par Latvenergo darba rezultātiem, pakalpojumu izcenojumiem, iespējamās OIK sistēmas likvidācijas ietekmi, nākotnes plāniem utt..
3. VID un BRA sadarbības līguma izpildes rezultāti.
4. Ekonomikas ministrijas un rūpniecības nozaru memoranda izpildes rezultāti –
5. PTAC būvizstrādājumu uzraudzības un kontroles pastiprināšanas pasākumi.
6. Dažādi.
6.1 Par Eiropas Tehniskā apstiprinājuma institūcijas izveidošanas iespējām.
6.2 Par būvmateriālu iepirkšanas procedūras pārkāpumiem.
6.3 Par ES regulas (1272/2008) izmaiņām attiecībā uz vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.
6.4 Par nākamās kopsapulces vietu un laiku.

 

 

 

 

 

 

 

 


Sēdes plānotais noslēgums pl.17.00

« Atpakaļ

Būvmateriālu ražotāju asociācija:
Kr.Barona iela 99, Rīga, LV-1012.
leonids.jakobsons@bra.lv.

Vārdadienas šodien svin:
Jautrīte
Kamila
Digna